Czym jest ACK?

ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ (ACK) jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za anty-autorytarne przekonania i działalność społeczno-polityczną. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności, jest inicjatywą zupełnie oddolną. ACK organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych i zaprzestania represji.

W Polsce początki działalności przypadają na koniec lat 80.
Wsparcie ze strony ACK to pomoc w poszukiwaniu adwokata, pomoc finansowa, nagłaśnianie aresztowania - demonstracje, konferencje prasowe, petycje, poręczenia, porady. ACK oprócz bezpośredniej pomocy więźniom i represjonowanym, prowadzi także działalność edukacyjną, dotyczącą m.in. uprawnień policji podczas zatrzymań, rewizji etc. Informujemy także o sposobach postępowania i prawach przysługujących podczas kontaktów z policją czy sądami.


Pobierz broszurę: "Tworzenie grupy Anarchistycznego Czarnego Krzyża: przewodnik"


Anarchistyczny Czarny Krzyż 2020