Program Czwartych Warszawskich Dni Anty-więziennych

PROGRAM

CZWARTYCH WARSZAWSKICH DNI ANTYWIĘZIENNYCH:

(szczegóły poniżej)

PIĄTEK 27.10

14:00 – 20:00 / Galeria WOLNO – Przychodnia Skłot / Antywięzienna Wystawa Sztuki Współczesnej

19:00 – 21:30 / Cafe Kryzys /  PREZENTACJA I DYSKUSJA: Roszke 11 – więzienia w kontekście migranckim (Węgry)

21:30 – 1:00 / Cafe Kryzys / Rapsy Kontra Kraty – Rhymes of Resistance /// Rymy Oporu

dodatkowo: pisanie listów do uwięzionych, distro ACK, beneftowe dziary – na zapisy

SOBOTA 28.10

14:00 – 20:00 / Galeria WOLNO – Przychodnia Skłot / Antywięzienna Wystawa Sztuki Współczesnej

15:00 – 16.30 / Cafe Kryzys / DYSKUSJA – Czemu jesteśmy przeciwko więzieniom?

17:00 – 18.30 / Cafe Kryzys / PREZENTACJA – Operacja Fenix – czy wygrałyśmy? (Czechy)

19:00 – 20.30 / Przychodnia Skłot / Wolny Kard: “Sprawiedliwość” (‘Justiça’) (film dokumentalny)

22:00 – 5:00 / Przychodnia Skłot / Dance against the police. After – D!SCO – party, benefit na ACK;

dodatkowo: pisanie listów do uwięzionych, distro ACK, benefitowe dziary – na zapisy

NIEDZIELA 29.10

14:00 – 15:30 / Przychodnia Skłot / Spotkanie z artystkami i artystami Wystawy Antywięziennej

16:00 – 17.30 / Przychodnia Skłot / PREZENTACJA – Walka i represje w dzisiejszej Białorusi (Białoruś)

18:00-19.30 / Przychodnia Skłot / Wolny Kadr: “Better this World” (film dokumentalny) + dyskusja

14:00 – 20:00 / Galeria WOLNO – Przychodnia Skłot / Antywięzienna Wystawa Sztuki Współczesnej


dodatkowo: pisanie listów do uwięzionych, distro ACK, benefitowe dziary – na zapisy


Szczegóły:


+Antywięzienna wystawa sztuki współczesnej+


27-29 października 2017

godz. otwarcia: 14:00 – 20:00

Galeria WOLNO

Przychodnia Skłot, ul. Skorupki 6a

 

Wystawa przedstawia prace artystów i artystek, aktywistów i aktywistek społecznych, którzy uczestniczyli lub chciałyby uczestniczyć w zaangażowanych partycypacyjnych działaniach w zakładach karnych.

W latach 2015-2016 odbyły się warsztaty, prowadzone przez organizacje pozarządowe, które pracują z więźniarkami i więźniami w ramach dotacji państwowych. W polskich warunkach praktycznie niemożliwe jest ominięcie współpracy z NGO, z uwagi na długą drogę biurokratyczno-instytucjonalną, jaką przejść musi każda osoba zainteresowana wspieraniem osadzonych.

Artystki, biorące udział w tych projektach, przeprowadziły zajęcia, dyskusje, lekcje i warsztaty, mając na celu między innymi sprowokowanie potencjalnych odbiorców do zastanowienia się nad ideą współczesnej kary, jej długofalowym sensem i tym, czy przyczynia się ona do zmiany osobowości i systemów wartości osób skazanych.

Idee Michela Foucault’a są tu zbyt oczywistym nawiązaniem, ale badanie systemu penitencjarnego, w szczególności pojęcia kary, jest mimo wszystko istotnym elementem dla zrozumienia mechanizmów rozwoju społeczeństwa. Co za tym idzie, do kolejnego etapu transformacji, która może być poczęta, aby to społeczeństwo zmienić.

Przyczyniając się do sfery aktywnych działań w więzieniach artyści i artystki nie tylko deklarują swoją chęć pomocy ludziom osadzonym, ale również otrzymują od nich nieskończenie wielki ładunek informacyjny i emocjonalny. Kontakt z ludźmi pozbawionymi wolności prowokuje zadawanie sobie pytań – o wartości społeczne, sprawiedliwość mechanizmów karnych, wpływ polityki na zasady kodeksu penitencjarnego, ale również o własną transgresję, o to, do czego każdy człowiek jest zdolny. Zderzenie ze światem więziennym stało się zatem mocnym bodźcem, który w wielu wypadkach uruchomił obustronny potencjał twórczy.

Innym zagadnieniem miała być wewnątrzgrupowa integracja artystek. Był to raczej symboliczny gest, eksperyment zainicjowany w celu zbadania, czy artyści chcą i potrafią działać razem. Współczesna praca artystyczna w większym stopniu ma charakter odosobniony, odizolowany, co jest charakterystyczne dla społeczeństwa neoliberalnego. Poprzez spotkania i omawianie swoich doświadczeń pracy z osadzonymi, artystki miały możliwość wypowiedzenia intencji wspólnego działania, podjęcia otwartej dyskusji między sobą. Wówczas to zamierzenie nie udało się spełnić do końca, grupa artystyczna zintegrowała się jedynie częściowo.

Wystawa ma uświadomić odbiorcy wagę sztuki społecznie zaangażowanej, zachęcić ją do podjęcia następnych działań, ale przede wszystkim sprowokować go do refleksji, krytycznego myślenia nad ich sensem, nad kształtem systemu penitencjarnego i tym, że jest on odbiciem lustrzanym całego ustroju społecznego, jak również nad tym, czy/jak możemy ten system zmienić.

Artyści i artystki

Piotr Grabowski, Sebastian Krok, Jacek Malinowski, Jacek Markiewicz, Stach Szumski, Joanna Synowiec, Katya Shadkovska, Mariusz Tarkawian, Olga Winiarczyk, Artur Żmijewski

Koordynacja

ACK Warszawa
Katya Shadkovska, Zuzanna Rutkowska, Olga Winiarczyk

O Galerii WOLNO

Powołana do życia z gruzów, w piwnicznych labiryntach skłotu Przychodnia. Powstała dzięki mocnemu wsparciu galerii V9.

“Wolno” działać
“Wolno” tworzyć
“Wolno” wyżywać się artystycznie
“Wolno” niezależnie od wykształcenia czy posiadania tzw. talentu

Dotychczasowe wydarzenia oscylowały wokół:
Noise // Grafika // Eksperyment // Street art // Komiks // Poezja // Rzeźba+Spotkania w ramach Dni Antywięziennych 2017+


PIĄTEK 27.10

19:00 / Cafe Kryzys / PREZENTACJA – Roszke 11 – więzienia w kontekście migranckim (Węgry)

We wrześniu 2015 na granicy serbsko-węgierskiej zatrzymano 11 osób. Sam fakt przekroczenia granicy stanowił podstawę oskarżenia części z nich o terroryzm. Na spotkaniu przedstawimy historię wspomnianych osób jako przykład tego, co od kilku lat codziennie dzieje się na europejskich grancicach, i przez jakie piekło muszą przejść ludzie, aby odnaleźć schronienie.

SOBOTA 28.10

15:00 / Cafe Kryzys / DYSKUSJA – Dlaczego jesteśmy przeciwko więzieniom?

Instytucja więzienia to jedno z najsilniejszych narzędzi państwa wykorzystywanych przeciwko ludziom. Więzienie ma straszyć, ma izolować i wykorzystywać, ma sprawiać, że społeczeństwo jest posłuszne narzucanym prawom i wartościom. Wciąż jednak, także w środowiskach wolnościowych czy lewicowych, nie brakuje osób, które nie potrafią wyobrazić sobie świata bez krat lub nie widzą dla nich alternatywy.

Zapraszamy na dyskusję: dlaczego jesteśmy przeciwko więzieniom? Dlaczeo ten system nie działa i nie ma nawet szans, żeby dział w imię rzeczywistej społecznej sprawiedliwości? Dlaczego każda uwięziona osoba jest więźniem politycznym?

17:00 / Cafe Kryzys / PREZENTACJA – Operacja Fenix – czy wygrałyśmy? (Czechy)

Nagłówki piszą o nowym zagrożeniu terrorystycznym w kraju. W telewizji możemy obejrzeć reportaże dotyczące anarchistów/ek, poprzeplatane nagraniami wideo Daeshu trenującego w tle. Słowa anarchist.k.a i terroryst.k.a stały się synonimami. Tak było w kwietniu 2015. We wrześniu tego roku sąd w Pradze ogłosił wyrok w sprawie Fenix 1. Stało się to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Igor Shevcov został kompletnie oczyszczony z zarzutów we wszystkich sprawach i oficjalnie przeproszony przez państwo czeskie. Co musieli przejść oskarżeni towarzysze i oskarżone towarzyszki, i czego my doświadczyliśmy jako ruch antyautorytarny? Czy to znaczy, że żyjemy w “zwyczajnym” kraju, czy że wciąż istnieją bardziej skryte cele największej operacji represyjnej od 1989 roku? Co w tym czasie się zmieniło, a czego możemy się spodziewać?

Weź udział w dyskusji z ekipą ACK z Pragi. Podczas refleksji nad tym, co działo się przez ostatnie 2 i pół roku, mamy zamiar podzielić się z wami naszymi doświadczeniami: opowiedzieć o najistotniejszych błędach oraz porozmawiać o tym, jak uchronić się przed policyjnymi pułapkami bez jednoczesnego wpadania w pułapkę paranoi, a także jak w dzisiejszych czasach mogłaby wyglądać solidarność.

NIEDZIELA 29.10

14:00 / Przychodnia Skłot / Spotkanie z artystkami i artystami Wystawy Antywięziennej

Dyskusja z artystami i artystkami sztuki współczesnej, którzy opowiedzą o swoim doświadczeniu zrobienia warsztatów z osadzonymi w więzieniach, o tym jak funkcjonuje system polskich i europejskich NGO’sów, nacelowanych na resocjalizacje, w ramach którego takie działania zostały przeprowadzone i czy ma to w ogóle sens długofalowy jeżeli chodzi o więźniarki i więźniów. Dyskusja jest częścią wystawy Anty-Więziennej w galerii Wolno w ramach Dni Anty-Więziennych 2017 w Warszawie.

W dyskusji wezmą udział:
Piotr Grabowski, Zuzanna Janin, Sebastian Krok, Jacek Malinowski, Jacek Markiewicz, Katya Shadkovska, Olga Winiarczyk, Stachu Szumski, i inni artyści

16:00 / Przychodnia Skłot / Prezentacja – Walka i represje w dzisiejszej Białorusi (Białruś)

Przez ostatnie 24 lata Białoruś jest rządzona przez Łukaszenkę, próbującego utrzymać się przy władzy przy użyciu wszelkich możliwych środków. Od “zniknięć” politycznych oponentek w latach 90tych począwszy na ciągłych aresztowaniach polityków opozycji i anarchistek w dniu dzisiejszym skończywszy.

Podczas jego panowania, policja zdołała zmiażdżyć wiele politycznych organizacji, mimo to anarchistów i anarchistek ciągle przybywa. Po marcowych protestach mainstreamowa opozycja i niezależne media skupiły się na ruchu anarchistycznym. Reżim nie mógł zostawić tego bez reakcji. W ostatnich miesiącach policja mobilizowała się by represjonować znane/nych aktywistki/tów przy pomocy różnych środków.+WOLNY KADR+


SOBOTA, 28.10, godzina 19:00 // sala kinowa – Przychodnia Skłot

Sprawiedliwość (Justiça), 2004, 101 min.
film dokumentalny

Maria Ramos ustawiła kamerę w sali rozpraw sądu karnego w Rio de Janeiro, śledząc codzienną rutynę spotykających się tam osób. Obserwujemy też sędziego, obrońcę z urzędu i oskarżonego w ich życiu poza salą sądową, a ten prosty zabieg – zestawienie sądu ze światem zewnętrznym – znakomicie obrazuje znaczenie szerszego społecznego kontekstu, w jakimi odbywa się wymiar sprawiedliwości. Nasuwa też podstawowe pytanie, czemu i komu w istocie on służy. Zwłaszcza w takich sprawach, jak te, które będą osądzone przed naszymi oczami – współudział w kradzieży, posiadanie narkotyków i broni, czy inne stosunkowo drobne przestępstwa. 
Pozbawiony zewnętrznej narracji i nastawiony na obserwację film, stopniowo odsłania szerszy obraz społeczny. Domniemanie policyjnej korupcji, opresyjny system sądowy, który zdaje się być stworzony do tego, żeby karać biednych za drobne przestępstwa i system karny, który charatkeryzują przerażająco nieludzkie warunki. W bardzo przekonujący sposób “Sprawiedliwość” odkrywa system sprawiedliwości jako swego rodzaju publiczny teatr, który dramatyzuje relacje społeczne i struktury władzy brazylijskiego społeczeństwa.

film z polskim lektorem

NIEDZIELA, 29.10, godzina 18:00 // sala kinowa – Przychodnia Skłot

Better this World, 2011, 82 min.
film dokumentalny

Dwóch przyjaciół z dzieciństwa David McKay (22) i Bradley Crowder (23) wybiera się na protesty w trakcie Narodowego Zjazdu Republikanów w 2008 roku. Razem z nimi jedzie tam nowy członek ich paczki, Brandon Darby. Znany w radykalnych środowiskach lewicowych z organizowania zmilitaryzowanej oddolnej pomocy dla ofiar huraganu Katrina, Darby próbuje natchnąć młodszych towarzyszy do akcji bezpośrednich. Dla dwójki przyjaciół z teksasu wyjazd do St. Paul w minnesocie kończy się uwięzieniem i oskarżeniem o terroryzm. Okazuje się, że ich mentor i nieformalny lider Darby był policyjnym informatorem, wysłanym do monitorowania działań grupy przed Zjazdem. Film stawia pytanie, na ile działania Darbiego wpłynęły na decyzje Davida i Bradleya i doprowadziły do ich uwięzienia? Oraz jak daleko może posunąć się rząd, żeby usprawiedliwić wzrastającą inwigilację i militaryzację życia codziennego? Dramatyczna historia o idealizmie, lojalności i zdradzie „Better this World” pokazuje, jaki wpływ na życie i wolności politycznych dysydentów ma Wojna z Terrorem, efekt polityki rządowej w ameryce po 9/11.

Film warto obejrzeć również jako komentarz do wzrastającej inwigilacji i prowokacji policyjnych w środowiskach anarchistycznych w europie, czego przykładem były niedawne sprawy warszawskiej trójki w polsce czy feniks 1 i 2 w czechach.

Film po angielsku z polskimi podpisami
Po filmie zapraszamy na dyskusję


+after party // benefit na ACK+


PIĄTEK 27.10 ||  20:00 || Rapsy Kontra Kraty / Cafe Kryzys

Rapsy Kontra KratyRhymes of Resistance /// Rymy Oporu we współpracy z ACK zapraszają na solidarnościową nasiadówę z rapsami w Cafe Kryzys. Po piątkowej dyskusji “Dlaczego jesteśmy przeciwko więzieniom?” w Cafe Kryzys przedłużamy wieczór selekcją starci i nowości, za którą odpowie 5000. Nie bierzemy jeńców !

SOBOTA 28.10 ||  22:00 || Dance against the police.

Benefitowe after – D!SCO – party / Przychodnia Skłot


DANCE AGAINST THE POLICE // after – D!SCO – party

benefit na ACK

“Jeśli nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja”

Nie czujesz klimatu na dynie i upiory? System jest tym, co przeraża cię najbardziej? Zamiast ‘cukierek albo psikus’ częściej słyszysz ‘mandacik czy upomnienie’? A może po prostu chcesz się pobawić w rytm dobrego disco? W ramach 4. dni antywięziennych zapraszamy na wyjątkową imprezę…

najlepsze undergroundowe didżejki

  • Krótka Spudniczka Selecta Crew, czyli… muzyka ze skipa. Antypolicyjna, polityczna i do tańca. A czasami wszystko na raz.
  • KaKa Demona: disco terror, psycho tropical, powerdance. Odwiedź profil na FB.
  • DJane Czarny Lont: house, hałas i osobliwe nutki mechaniczne.

DIY kula dyskotekowa

Chaos Reigns Karaoke

 28 października 2017 || Przychodnia Skłot || start: 22:00


przeciwkowiezieniom.noblogs.org


Anarchistyczny Czarny Krzyż 2020