Oświadczenie Koalicji Grup Wolnościowych „Antyszczyt Wa29” w sprawie policyjnych represji

Koalicja Grup Wolnościowych „Antyszczyt Wa29” pragnie wyrazić swe oburzenie wobec polityki władz poprzedzającej Europejskie Forum Ekonomiczne w Warszawie (28-30 kwietnia br.) i zaplanowanych przez nią wydarzeń związanych z równolegle odbywającym się Antyszczytem (m.in. demonstracją z 29 kwietnia i Forum Alternatywnym). Policja i służby bezpieczeństwa (ABW) zbudowały wokół nich atmosferę psychozy i histerii, nakręcając tym samym prawdziwą spiralę strachu społeczeństwa. Towarzyszące temu represje i eskalacja przemocy coraz silniej dotyka uczestników ruchu wolnościowego zaangażowanych w ich organizację. O tym, że zostały one obliczone na jego zastraszenie, osłabienie i w rezultacie rozbicie, chyba najdobitniej świadczą słowa Józefa Oleksego, wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji. Powiedział on, że zamierza „maksymalnie umniejszyć radość 5 tysięcy antyglobalistów o różnym stopniu agresji”, którzy zagoszczą w Warszawie podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego, a szczególnie „bardzo cieszącym się na tę okazję krajowym grupom anarchistycznym.” Jak dodał: "To będzie robione z całą bezwzględnością. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żalów i krytyki medialnej, kiedy w ramach prawa będziemy reagować, także odstraszająco". Na parę tygodni przed Forum, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach w kraju rozpętała się prawdziwa nagonka na aktywistów. Zastraszanie ich i szykanowanie, natarczywe telefony z propozycjami spotkań, wezwania na komisariat, przesłuchiwanie, nachodzenie w domach, wywiady środowiskowe w miejscu pracy i zamieszkania, wyłapywanie z ulic osób z plakatami i ulotkami – to powszechna praktyka stosowana przez policję i ABW. Wreszcie – podsłuchy, inwigilacja rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej. Funkcjonariusze w cywilu nachodzą squaty i ośrodki kultury niezależnej. Blokują koncerty, dyskusje i spotkania informacyjne. Liczymy się również z rewizjami w domach naszych aktywistów, ze wzmożonymi łapankami na dworcach, legitymowaniem i przeszukaniami bagaży, jak również kontrolami na przejściach granicznych.

Koalicja Grup Wolnościowych „Antyszczyt Wa29” stanowczo protestuje! Represyjne metody, do których ucieka się współczesna policja, w niczym nie różnią się od tych, po które sięgały SB w czasach PRL i państwa totalitarnego, gdy z życia politycznego bezlitośnie eliminowano opozycję i wszelkich „wrogów” systemu. Angażując się w przygotowania do manifestacji, jak i towarzyszącego jej Forum Alternatywnego sprzeciwiamy się „jedynie słusznej” neoliberalnej drodze, jaką podąża zglobalizowany świat. Szukamy dla niej alternatyw. Tymczasem władze, którym brakuje rzetelnej wiedzy na temat Antyszczytu, za wszelką cenę próbują uderzyć w jego organizatorów. Pozbawione zdolności rozmowy i merytorycznej argumentacji sięgają po jedyny dobrze jej znany - siłę i przemoc. Odmawiają nam prawa głosu kneblując usta. Represje, które dotykają coraz szersze kręgi środowisk wolnościowych i anarchistycznych, urągają wszelkim międzynarodowym standardom w dziedzinie ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

Przeciw bezbronnym robotnikom strajkującym w 80 roku policja wystawiła pały i armatki wodne, a z karabinów posypały się kule. Przygotowała dla nich łapanki, areszty i więzienia z salami tortur. Tymczasem na przyjazd antyglobalistów oczekują dzisiejsze władze! Do akcji już szykuje się kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy z Warszawy i specjalnie ściągniętych z całego kraju. Amerykańskie gogle, nakolanniki i nałokietniki za 73 tys. zł - to rynsztunek bojowy tajniaków, którzy będą zabezpieczać demonstracje w czasie forum gospodarczego w stolicy. Oddział Prewencji Komendy Stołecznej Policji z dumą zaprezentował wyposażenie, jakie przygotował w związku z zabezpieczeniem Szczytu przed najbardziej „agresywnymi” jej uczestnikami. Postanowił postawić przed nimi 13,10 km nowych barierek, wytoczyć barwiące ich ubiór armatki wodne i zakupić zdalnie sterowanego robota do zadań pirotechnicznych. Rząd nie wahał się wydrzeć z rezerw budżetowych na ten cel 9,8 mln zł! Wszystko po to, by „chronić” bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy przed „terrorystami”!

Oświadczamy, iż nie damy się zastraszyć! Świadomi tego, że podobne działania policji i służb bezpieczeństwa poprzedziły wszystkie międzynarodowe protesty, pozostaniemy nieugięci wobec represji! Zakrawają one na drwinę i skandal szczególnie teraz, kiedy Komenda Główna Policji podjęła decyzję o legalizacji demonstracji. Okrzyczani przez władze i cześć prasy „zadymiarzami”, nie działamy zresztą sami. Od początku przygotowań do „Antyszczytu” współpracujemy z niekwestionowanym autorytetem - Helsińską Fundacją Praw Człowieka, która postanowiła udzielić wsparcia prawnego naszym poczynaniom. Udział w pokojowej demonstracji – jedną z form wyrażenia przekonań uznała za niezbywalne prawo obywatelskie w demokratycznym, praworządnym państwie. Gwarantuje je zresztą Konstytucja RP. Już teraz, jeszcze przed Forum, Fundacja przygotowała szczegółowy Raport uwzględniający wszystkie zgłoszone przypadki represji, które ze strony policji i ABW dotknęły uczestników ruchu wolnościowego w całej Polsce (dokument poufny, do wglądu tylko w siedzibie Fundacji). Jej prezes, prof. Andrzej Rzeplinski, przed planowaną demonstracją wystosuje apel do Głównego Komendanta Miasta Stolecznego Warszawa o przestrzeganie praw człowieka. Bezpośrednio na nią Fundacja wyśle swoich obserwatorów – prawników, którzy współpracując z powołaną przez nas, odpowiednio przeszkoloną Grupą Antyrepresyjną będą monitorować działania policji. Nagłośnią oni wszelkie przypadki jej bezprawia oraz zastosowanych prowokacji.

Już teraz apelujemy o zaniechanie tych oburzających praktyk! Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Koalicja zamierza dołożyć wszelkich starań, by główna demonstracja zyskała pokojowy charakter. Chcemy, by przyciągnęła nie tylko uczestników szeroko pojętego ruchu anty- i alterglobalistycznego, ale również mieszkańców Warszawy. Jednak oświadczamy, iż policyjni prowokatorzy zostaną natychmiast wyeliminowani z naszych szeregów. Choć traktowani jesteśmy gorzej, niż pospolici przestępcy, zapewniamy, że wbrew nagłówkom goniących za sensacją „wolnych” mediów, dezinformujących dostatecznie już zastraszone społeczeństwo, naprawdę nie chcemy paraliżu Warszawy, burd na ulicach, spalonych samochodów, ani wybitych szyb! Przed nami naprawdę nie ma powodu „zabijać miasta dechami”. Domagamy się jedynie wolności w wyrażaniu poglądów. Obiecujemy jednak, że w przypadku jakiegokolwiek użycia przemocy przez policję na pewno nie pozostaniemy bierni. Jako anarchiści natychmiast przystąpimy do obrony, czynnego oporu i aktywnej konfrontacji!

Koalicja Grup Wolnościowych „Antyszczyt Wa29”

 

 


Anarchistyczny Czarny Krzyż 2020